O nama

Lični podaci

Jasmina Milovanović, Diplomirani fizioterapeut, Master mehatronike u medicinskoj rehabilitaciji
Ambulanta za rehabilitaciju, Jasmina Milovanović, Beograd
30 godina rada u struci

Formalno obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu/ACIMSI
Novi Sad, 2018
Master Studije Mehatronika u Medicinskoj Rehabilitaciji

Panevropski Univerzitet "Apeiron"
Banja Luka, 2014
Diplomirani fizioterapeut

Visoka zdravstvena skola strukovnih studija u Beogradu
Beograd, 2011
Strukovni fizioterapeut

Viša medicinska škola Beograd
Beograd, 1986
Viši fizioterapeut

Radno iskustvo

−2009-Ambulanta za rehabilitaciju Jasmina Milovanović, Beograd
−2003-2008-Private physiotherapy practice, Jasmina Milovanovic,Flora Clinic, Johanesburg, JAR, Bolnički rad je bio usmeren na neuro rehabilitaciju (od rane rehabilitacije na odeljenju ICU pa do otpuštanja i nastavka u prostorijama ordinacije). Rad u ordinaciji je pokrivao i druga stanja: povrede mekih tkiva, amputacije, akutna bolna stanja, respiratornu terapiju, pedijatriju
−2001-2003-Private physiotherapy practice, Jasmina Milovanovic, Greenside Clinic, Johanesburg, JAR, Kombinovani pacijenti: povrede mekih tkiva, bol u ledjima, rehabilitacija posle ortopedskih povreda i zahvata, neuro rehabilitacija, respiratorna terapija
−1998-2001-Birgit Kleyenstuber Physiotherapy Practice, Johannesburg, JAR, (opšta fizioterapeutska ordinacija)
−1996-1998-Chris Hani Baragwanath Hospital, Johanesburg, JAR,– treća najveća bolnica na svetu (kapacitet 3200 kreveta, 6760 osoblja http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Hani_Baragwanath_Hospital ). Kombinovani radno-edukacioni program za strane zdravstvene radnike na pripremi za punu registraciju u fizioterapeutskoj komori. Uključuje rad na svim svim postojećim odeljenjima na kojima rade fizioterapeuti: ortopedija, ICU (odrasli, dečja, neonatalna), interno odeljenje, pedijatrija sa jedinicom za CP, neurologija i neurohirurgija, odeljenje opekotina, kardiologija,kao i bolnička ambulanta. Rad u satelitskim klinikama van glavne bolice (Soweto Clinics)
−1993-1994-Mines Benefits Society Hospital, Johanesburg, JAR,(ortopedija, neurorehabilitacija, ambulantni pacijenti)
− 1992-1993-Curves Clinic, Johanesburg, JAR, (elektro terapija, korektivne vežbe)
−1989-1992-Dom Zdravlja Zvezdara, Beograd (elektro terpaija, sala za rehabilitaciju, rad u vrtićima sa decom na prevanciji ravnih stopala i deformiteta kičmenog stuba)
− 1988-1989 - Zavod za rehabilitaciju M. Zotovic,Beograd ( ortopedija, neurorehabiltacija sa povredama kičmenog stuba, dečje odeljenje, ambulantni pacijenti (elektroterapija)

Usavršavanja

- 2018- 2019. Beograd, Marte Meo Practitioner (Successfully completed an authorised Marte Meo training program to accreditation requirements and is qulified to practise in his professional work)
-2019. Beograd, Kurs: Spinalna mišićna atrofija-strategija fizikalne terapije,disajne rehabilitacije i ortotisanja
-2018. Beograd, Kurs: MNRI® Dynamic & Postural Reflex Integration
-22-23.10.2018. Beograd, Konferencija Asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija
-2018. Palić, IcETRAN međunarodna konferencija: U okviru Biomedicinske tehnike predstavila svoj naučno istraživački rad- Influence of two weeks balance practice with feedback on the gait in hemiplegic patients
-2017. Mladenovac- Selters Banja, Naučno istraživački Master rad na temu: Uticaj vežbanja balansa sa povratnom spregom na brzinu hoda pacijenata sa hemiplegijom
08.10.2015. Niš, 7. kongres fizioterapeuta Srbije „Pokret za osmeh“
17.11.2014. Beograd, „Menadžment publikacija u fizioterapeutskoj praksi“
25-28.10.2012. Novi Sad, II Internacional Scientific Cenference Special Education and Rehabilitation – Cerebral Palsy
-2011. Beograd, Seminar: Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija osoba sa amputacijom noge i perifernim oboljenjem arterija
-2008. Johannesburg, JAR, Kurs : Oživljavanje i osnovno održavanje vitalnih funkcija za zdravstvene radnike (BLS-HCP Course) održan od strane Južno-Afričkog Drustva za Reanimaciju
-2004. Johannesburg, JAR, Nova dostignuća u Neurološkoj rehabilitaciji (Update in Neurological Rehabilitation held by SASP Neuro Rehab Group)
-2001. Cape Town, JAR, Napredni Kurs u evaulaciji i tretmanu odraslih sa lezijama centralnog nervnog sistema (Bobath Advanced Course). Održan od strane od Južno-Afričke asocijacije za Neurorazvojnu terapiju
-1999. Johanesburg, JAR, Osnovni kurs: Neurorazvojna terapija –Hemiplegija odraslih - Bobath Basic Course (Post- Graduate course in Neurodevelopmental Therapy- Adult hemiplegia)
- 1998. Johanesburg, JAR, Osnovni kurs: Periferna Neuro Facilitacija (PNF)
- 1998. Pretoria, JAR, Položila završne ispite za punu registraciju i upis u registar Južnoafričkih zdravstvenih radnika
-1997. Johannesburg, JAR, Kurs:Hemiplegija kod odraslih (Bobatov concept)
-1996. Pretoria, JAR, Kurs: Protetisanje i primena ortoza
-1996. Johannesburg, JAR, Kurs: Supervision
-1996-1998. Johanesburg, JAR , Trogodišnje doškolovavanje za fizioterapeuta, Chris Hani Baragwanath Hospital i WITS University
- 1990. Beograd, Seminar “Tehnika manipulacije po metodi Masayuki Sajondi”

Članstva u stručnim udruženjima

- Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
- Društvo fizioterapeuta Srbije
- Član komore zdravstvenih radnika Južnoafričke Republike (u mirovanju)
- Član grupe za neurorehabilitaciju Južnoafričke Republike (u mirovanju)

Projekti

−1997-Kao član tima za neuro rehabilitaciju učestvovala u formiranju, otvaranju i radu odeljenja za neuro rehabilitaciju pri bolnici Chris Hani Baragwanath,Johanesburg,. Odeljenje je bilo namenjeno kako ležećim tako i ambulantnim pacijentima ( CVA,TBI, Parkinson, MS, MND, Cerebellar Palsy, Spinal cord injuries…)
−2004-2008-Volonterski rad dva puta nedeljno sa neuro pacijentima u domu za osobe sa posebnim potrebama, Ann Harding Cheshire Home, Johanesburg